Kuehne + Nagel spúšťa platformu Sea Explorer

Jednou z najväčších výziev, ktorým aktuálne čelia výrobné spoločnosti v námornej preprave je, že iba 75 % všetkých plavidiel prichádza do prístavu určenia načas. To má za následok komplikácie pri riadení stavu zásob a tovaru a zvýšenie administratívneho zaťaženia. Od teraz majú zákazníci Kuehne + Nagel možnosť získať prístup k porovnávacím prehľadom o údajoch konkrétneho námorného servisu a robiť tak rozhodnutia založené na overených údajoch podľa svojich prepravných preferencií.

Platforma Sea Explorer ponúka zákazníkom na jednom mieste aktuálny prehľad o viac ako 3000 plavidlách a 750 priamych servisoch v rámci celosvetovej námornej prepravy. Informácie sú založené na spoločnej integrácii a spolupráci so všetkými hlavnými lodiarmi.

V rámci webovej platformy sú zákazníkom zoradené námorné servisy podľa inteligentných indikátorov vrátane dynamického indexu spoľahlivosti (DRI), emisného skóre, údajov o nominálnej prepravnej kapacite plavidiel a orientačných časoch prepravy pre každý servis. Spoločným záväzkom spoločnosti Kuehne + Nagel je chrániť životné prostredie oceánov a biodiverzitu. Emisné hodnotenie preto pomáha zákazníkom aktívne znižovať uhlíkovú stopu v rámci dodávateľského reťazca.

Otto Schacht, člen predstavenstva spoločnosti Kuehne + Nagel, zodpovedný za námornú prepravu hovorí: „Dátová transparentnosť a údaje zobrazené v reálnom čase zohrávajú v logistike mimoriadne dôležitú úlohu. Platforma Sea Explorer umožňuje našim zákazníkom získať prístup k najväčšej ponuke servisov v námornej preprave. Zákazníci, ktorí túto platformu používajú, dokážu prijímať rozhodnutia založené nielen na parametroch súvisiacich s časom prepravy, ale aj na sofistikovaných komparatívnych údajoch, ako sú spoľahlivosť servisu a emisné hodnotenie. Usilujeme sa poskytovať našim zákazníkom na celom svete maximálnu transparentnosť, flexibilitu a informácie tak ako ich požadujú. Platforma Sea Explorer je ďalším dôležitým krokom v rámci nášho procesu digitalizácie.“

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest