cargo-partner daroval 1160 párov obuvi na dobročinné účely

Spoločnosť cargo-partner mala vo svojom logistickom centre v Bratislave neprevzatú zásielku pracovnej obuvi, ktorá mala byť pôvodne zničená, ale nakoniec poslúži na dobročinné účely.

Celkom 1160 párov novej pracovnej obuvi v rôznych veľkostiach bolo uložených v colnom sklade spoločnosti v bratislavskej Petržalke niekoľko rokov, nakoľko príjemca si zásielku dovezenú z USA neprevzal a nebola tak ani preclená. „Na žiadosť príjemcu na zničenie tovaru pod colným dohľadom, sme ponúkli možnosť darovania tovaru ľuďom v núdzi.“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti na Slovensku Tibor Majzún. Spoločnosť oslovila Colný úrad Bratislava so žiadosťou o povolenie túto obuv darovať na dobročinné účely: „Chceme sa týmto poďakovať Colnému úradu Bratislava Miletičova a pobočke Colného úradu Bratislava – Prístav za nadštandardný postup. Umožnili nám topánky darovať neziskovým organizáciám, namiesto zničenia v spaľovni tak topánky poslúžia ľuďom v núdzi.“ dodal Tibor Majzún.

Spoločnosť cargo-partner oslovila viaceré neziskové organizácie, zabezpečila colné prejednanie a všetky potrebné doklady. Vo štvrtok tiež bezplatne doručila 200 párov topánok občianskemu združeniu Domov pre každého, 150 párov občianskemu združeniu STOPA Slovensko, 210 párov občianskemu združeniu Vagus a 600 párov neziskovej organizácii DEPAUL SLOVENSKO.

Občianske združenie STOPA Slovensko je prevádzkovateľom integračného centra pre ľudí bez domova. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom nájsť si trvalé zamestnanie a vrátiť sa späť do spoločnosti, ukončiť bezdomovectvo. Nakoľko mnoho ich klientov počas dlhého života na ulici stratilo pracovné návyky je jednou z jeho činností aj pracovná terapia. „V našich podmienkach je to kombinácia sociálnej práce a urbánnej ekológie. Naši klienti pracujú na revitalizovaní dlhodobo zanedbávaných zelených plochách, ako sú napráklad predzáhradky, zabudnuté parčíky, domovy pre seniorov a pod. Na prácu okrem iného potrebujú aj dobrú pracovnú obuv a tá vďaka tejto pomoci bude zabezpečená.“ uviedol Pavol Sabela z OZ STOPA.

Občianske združenie Vagus sa venuje sociálnej práci s ľuďmi bez domova. Ročne odborne pomôže približne 2000 ľuďom, ktorí prišli o svoj domov. Vďaka svojim projektom dokáže pomôcť človeku v návrate do bežnej spoločnosti. Realizuje viaceré úspešné projekty, Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova, DOMEC – nízkoprahové denné a integračné centrum pre ľudí bez domova a ďalšie.

Poslaním občianskeho združenia Domov pre každého je zmierňovať nešťastie a utrpenie, presadzovať zrovnoprávnenie sociálne znevýhodnených občanov a podporovať ich integráciu do rodinného, pracovného a spoločenského života na princípoch humanity, slobody a demokracie. Prevádzkuje tiež útulok, nocľaháreň a stredisko osobnej hygieny pre ľudí bez domova v Bratislave. Nezisková organizácia Depaul Slovensko je najväčšia nezisková organizácia pracujúca s ľuďmi bez domova nízkoprahovým prístupom. To znamená, že u nich nájdu miesto na nocľah aj ľudia pod vplyvom alkoholu a drog. Vo svojich zariadeniach poskytuje nielen stravu, nocľah, šatstvo, hygienu, ošetrenie rán a prístup k zdravotnej pomoci, ale aj sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavení dokladov, hľadanie práce a ubytovania, riešenie dlhov či vybavenie sociálnych dávok. Človek bez domova tu nájde všetky služby – od terénnej služby po integračný program s cieľom návratu späť do života.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest