Toyota: Prevádzka 50 000 inteligentných vozíkov

THINK:LIKE:TOYOTA je témou spoločnosti Toyota Material Handling na veľtrhu CeMAT 2018. Toyota sa podelí so svojím prístupom k „štíhlej logistike“, založenej na princípoch výrobného systému Toyota Production System, vrátane najnovšieho vývoja v oblasti konektivity, so zavedeným systémom riadenia flotily I_Site.

Platformu I_Site telematics uviedla Toyota prvý krát na trh pre desiatimi rokmi a vytvorila koncept inteligentného vozíka, ktorý hlási údaje o výkonnosti a úrovni aktivity a umožňuje efektívne riadenie prevádzky vozíkov. Počas poslednej dekády sa počet vozíkov využívajúcich tento systém zvýšil na viac ako 50 000, čo predstavuje v oblasti konektivity vozíkov vedúcu platformu na trhu.

Používatelia oznámili významné prínosy prostredníctvom merania a monitorovania prevádzky vozíkov, najmä zníženie počtu nehôd a škôd vzhľadom na lepšiu kontrolu vodiča a hlásenia o udalostiach. Toto má tiež pozitívny vplyv na bezpečnosť prevádzky. Ďalšie výhody sú zlepšený manažment prevádzky batérií a lepšia úroveň využitia vozíkov.

Najnovší vývoj v systéme I_Site bude predstavený na CeMAT 2018. Nové funkcie, vrátane schopnosti merať a zaznamenávať počet jázd realizovaných s nákladom alebo bez nákladu, umožňujú ešte lepšie kontrolovať úroveň využitia – čo je kritický faktor pre väčšinu operátorov. Koncepcia štíhlej logistiky spoločnosti Toyota sa zameriava na minimalizáciu prestojov a na maximálnu pridanú hodnotu zabezpečením nepretržitého pohybu a táto najnovšia funkcia priamo podporuje tento cieľ.

Ďalšie nové funkcie sa týkajú servisných operácií: funkcia „požiadavka na servis“ umožňuje operátorom okamžite hlásiť poruchu, s možnosťou doplniť hlásenie fotografiou. Na veľtrhu spoločnosť Toyota oznámi novú platformu mobilných služieb, ktorú budú používať všetci naši servisní technici a ktorá umožní integráciu dát o vozíkoch zo systému I_Site s plánovaním servisu. Toto umožní adekvátnu prípravu na servisnú návštevu a rýchle odstránenie poruchy, čo zníži prestoje na najnižšiu možnú úroveň. Najnovšia verzia aplikácie I_Site obsahuje aj nové používateľské rozhranie pre mobilné aj webové verzie platformy.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest