Varování ve správný čas

Práce osob a provoz manipulační techniky v prostorově omezených podmínkách přináší zvýšená bezpečnostní rizika. Následky případných nehod pak bývají velmi vážné. Nový Linde Safety Guard, asistenční systém od Linde Material Handling, dokáže včas chodce a řidiče varovat, a to i skrz zeď.

„Nejnebezpečnější místa v provozech jsou ta, kde se setkávají lidé a manipulační technika,“ říká Alexandra Mertel, Project Manager z Linde Material Handling. Závěry studie provedené Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví to potvrzují: 68 % procent evropských firem uvádí, že při používání průmyslových vozíků stále existuje vysoké riziko nehod. Mnoho výrobních závodů využívá k varování chodců a vozíků zvukové signály nebo záblesky a snaží se tak nákladným nehodám předejít. Problémem těchto systémů však bývá, že svá varování šíří v celém svém okolí a téměř neustále, což následně vede ke snížení jejich vnímání.

Řešení: Selektivní varování

Linde Safety Guard vydává varovný signál až v případě skutečného nebezpečí, protože je založen na lokalizaci vozíků a chodců. „To nám umožní využití selektivního varování s přesností na deset centimetrů,“ uvádí v této souvislosti Alexandra Mertel. Jediné, co je třeba, je instalace modulu o velikosti 12 x 7,5 cm do vozíku a dále pak vybavení chodců přenosnými moduly, které jsou připevněné na oblečení. Zajímavý je i způsob varování – pokud jednotka zjistí nebezpečí, nevydává pouze akustickou a vizuální výstrahu, ale také vibruje. Řidiči vozíků navíc na svém displeji vidí, kolik osob se v nebezpečném prostoru nachází a z jakých směrů se blíží.

„Velkou výhodou je, že Linde Safety Guard ‚vidí‘ skrz zdi, regály i bedny,“ uvádí dále Alexandra Mertel. Budovy skladů se často postupně rozšiřují a bývá v nich následně hodně rohů a skrytých zákoutí. Není také nic neobvyklého, že jsou vstupní dveře do skladů umístěny těsně u trasy průjezdu vozíků. Díky ultra-širokopásmové technologii v pásmu 4 GHz prochází signál zdmi a chodci jsou tak varováni ještě dříve, než otevřou dveře. Signál se vzájemně neruší s ostatními sítěmi či technologiemi, jako jsou například W-LAN, Bluetooth či RFID.

Automatické zpomalení

Jednou z častých příčin vzniku nehod je nepřiměřená rychlost. Elke Karnarski, Product Manager servisu v Linde Material Handling, v této souvislosti říká: „Zvýšené riziko vzniku nehody vidíme v nepozornosti při přecházení, v oblasti různých rohů a v místech, kde lidé často přecházejí jízdní dráhu vozíků.“ Linde Safety Guard umožňuje svým nástrojem „Zone Marker“ nadefinovat zóny, ve kterých musí řidiči vozíků zpomalit. Když vozík do takové zóny vjede, je mu automaticky snížena maximální povolená rychlost.

Linde Safety Guard nemusí fungovat jenom mezi osobami a vozíky, ale také mezi vozíky navzájem. Když nastane předpoklad, že si dva vozíky zkříží cestu, oba řidiči jsou upozorněni svými instalovanými jednotkami, včetně směru, odkud se druhý vozík blíží. Díky svému modulárnímu konceptu se dá systém Linde Safety Guard na vozíky jednoduše a rychle nainstalovat. Varovnou zónu je možné individuálně nastavit. „Chceme v budoucnu nabízet Linde Safety Guard nejenom pro nové vozíky, ale i jako dodatečnou výbavu,“ upřesňuje Michael Fuchs, Product Manager pro náhradní díly v Linde Material Handling.

Linde Safety Guard je důležitou součástí projektu „Vize Nula – bezpečnost ve vašem světě“, který sleduje jasný cíl: snížit počet pracovních úrazů při manipulaci se zbožím ve střednědobém výhledu na nulu.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest