WMS řeší veškeré dynamické potřeby skladování

Společnost ATEK, která se specializuje na výrobu plastových výrobků a na montáž komplikovaných celků hlavně pro automobilový průmysl, se v Moravské Třebové díky růstu rozhodla postavit nové logistické centrum se systémově řízenými sklady. Společnost ICZ, dodavatel informačních technologií a systémový integrátor, ve firmě ATEK implementovala svůj systém ICZ OSIRIS.

Firma ATEK potřebovala zvýšit počet skladovacích ploch, což byla nutná reakce na růst výroby. Bylo rozhodnuto o výstavbě nového expedičního skladu. „O požadavku na WMS systém jsme se dozvěděli od našeho technologického partnera, společnosti Jungheinrich (ČR), který dodával manipulační techniku. Jedná se o vysokoregálový sklad, ve kterém manipulují systémové vozíky s navigací v úzkých uličkách. Jde tedy o technologii, která vyžadovala WMS řešení,“ předesílá Josef Černý, vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu společnosti ICZ. Realizace projektu byla zahájena v roce 2015, dokončena byla v polovině roku 2016.

Rozdělené skladové buňky

Zadáním pro ICZ bylo připravit WMS řešení, které bude umět pracovat nejen s klasickými paletami, ale i s paletami jiných rozměrů, konkrétně s paletami o stejné hloubce zakládání, ale různé šířce. „Podobné řešení jsme už realizovali dříve u jiného zákazníka z oblasti automotive, měli jsme i s tímto požadavkem tedy zkušenost. Bylo nutné definovat, že skladová buňka mezi dvěma stojinami regálu je jeden prostor, který systémově dokážeme různě dělit podle toho, s jakými zakládacími šířkami je momentálně pracováno. Jde o takzvané dynamické lokace,“ vysvětluje Josef Černý. Představený systém ICZ OSIRIS, který veškeré požadavky na skladové procesy splňoval, se zadavatelům líbil a považovali ho za efektivní řešení, byl tedy implementován. Systém si eviduje úseky regálů, ví, jaké zakládací šířky jsou kde volné a jaké jsou obsazené. Systém ví, kde jsou přesně středy volných sektorů. Když se tedy na vstupu načte informace o přicházející paletě, přičemž součástí této informace je i typ palety, systém rozhodne o ideálním umístění palety v regálu.

Součástí projektu byl i testovací provoz, v rámci kterého se řešila komunikace systému s manipulační technikou Jungheinrich a také komunikace s nadřazeným systémem. Samotná příprava trvala zhruba půl roku, následovala implementace. V ostrém provozu vše funguje už více než rok.

Realizaci předcházelo zpracování mapy

„Na začátku projektu byla vytvořena skladová mapa, ve které jsme na základě podkladů od společnosti Jungheinrich (ČR) nastavili, o kolik regálových řad se jedná, kolik je v regálové řadě regálových sloupců a kolik je ve sloupci pater. Znali jsme kapacitu skladu a dále jsme systémově definovali jednotlivé fyzické parametry regálových bloků. Většinou se jedná o buňky široké 3600 mm. Dále jsme museli počítat s tím, že regály jsou rozděleny podle hmotnostní třídy. Ve spodní části regálů je hmotnostní třída C, lze tam umísťovat tedy velmi těžké palety, zatímco do horních pater se zakládají palety třídy A, tedy ty nejlehčí. Jakmile pro tyto palety dojde nahoře místo, je naprogramováno, že mohou být umísťovány o úroveň níže,“ říká Marek Drahuský, manažer logistických produktů společnosti ICZ. Nedochází tedy k situaci, že by lehká paleta zabírala místo, které je určeno těžké paletě patřící na podlahu.

Bylo nutné definovat, kolik jakých typů lokací v systému je a kolik je typů skladových jednotek, tedy palet, a to rozměrově i hmotnostně. Ve skladové mapě je definováno, jaký typ skladové jednotky může do jakých lokací. „Bylo to poměrně komplikované, protože typů skladových jednotek bylo zhruba dvacet. Dále bylo nutné vyřešit, jakým způsobem bude systém ICZ OSIRIS komunikovat s nadřazeným systémem. Obvykle to bývá tak, že nadřazený systém je určovatelem práce, avizuje tedy požadavky na zaskladnění a vyskladnění. V případě firmy ATEK se rozhodlo, že veškeré informace o tom, co se má do skladu přijmout, nebudou přebírány z nadřazeného systému, ale načteny z 2D čárových kódů na paletových etiketách,“ uvádí Josef Černý. Doplňuje, že nejnáročnější na celém projektu bylo specifikovat jednotlivé typy skladových jednotek a vše správně nastavit ve skladu, kde je využíváno indukční vedení vozíků a RFID čipy.

Přínosem pro firmu ATEK bylo zrychlení procesů a hlavně získání kapacity. „To, co bylo dříve jen v hlavách skladníků, má dnes přesný řád. Samotná skladová navigace umožňuje, že lidé nemusí moc přemýšlet, řidič se opravdu nechá dovést na místo potřeby, což maximálně eliminuje chybovost,“ specifikuje Josef Černý. K běžnému zrychlení, jak doplňuje, došlo díky optimalizaci pojezdu a zdvihu. Další zrychlení je ale v tom, že řidič díky navigaci nemusí hledat střed volného prostoru, člověk tedy nemusí s vozíkem nikam popojíždět.

Veškeré cíle splněny

Cílem společnosti ATEK bylo vybudovat nové, moderní logistické centrum, mít systémově řízené skladování, eliminovat chybovost způsobenou lidským faktorem a mít veškeré procesy pod kontrolou s možností vyhodnocení. Hlavní požadavek byl na rychlou, přesnou a bezchybnou logistiku. „Zhodnocení přibližně po roce provozu je pozitivní. Dosáhli jsme požadovaných cílů, a protože logistika je živá, vyvíjí se, pokračujeme v rozvoji tohoto, pro naši firmu klíčového systému,“ konstatuje Pavel Klvač, manažer logistických skladů společnosti ATEK.

Slovo odborníka

„Systémové skladování zatím v části skladu“

Logistické centrum společnosti ATEK je dnes rozděleno do tří částí. Aktuálně jsou pro systémové skladování v úzkých uličkách využity dvě části. Ve zbylé části je dnes prostor pro manipulaci, třídění a blokové skladování, nicméně i zde se do budoucna počítá se systémovým skladem. Prostor pro rozšíření tedy je. V centru jsou dva systémové vozíky značky Jungheinrich. Dva pracují – ve firmě je interně pojmenovali Mireček a Kája. Objekt logistického centra je od výrobní haly vzdálen zhruba 200 metrů, palety tedy do centra zaváží logistický vláček. Načtením jednotlivých paletových etiket se informace o paletě dostane do systému ICZ OSIRIS a je s ní dále pracováno. Implementace těchto systémových řešení je výrazným trendem, systémově naváděné VNA vozíky zrychlují a zpřesňují manipulace.

Marek Drahuský
manažer logistických produktů
ICZ

Text článku: Petr Neckař, Systémy Logistiky
Foto: ICZ

 

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest