EMANS: Prepravky v pohybe

Lunys je dovozca a distribútor zeleniny, ovocia, húb, a musí každú noc vychystať množstvo prepraviek pre zákazníkov. Každá prepravka je individuálna – podľa toho, čo si odberateľ objednal. Po novom sa prepravky pohybujú k jednotlivým pracoviskám po dopravníku i s elektronickou informáciou o ich obsahu.

Lunys je slovenská spoločnosť, ktorá sa na Slovensku zaoberá dovozom a distribúciou čerstvého a baleného ovocia a zeleniny, zabezpečuje aj dovoz a distribúciu byliniek, húb, čistených produktov, exotických a lesných plodov. Hlavné sídlo spoločnosti sa nachádza v Poprade a veľkoobchodnému a maloobchodnému predaju v rámci HORECA segmentu a predajných sietí pre Západné Slovensko sa venuje pobočka v Bratislave.

 

Všetko sa pôvodne spracúvalo manuálne

Na pobočke v Bratislave so skladovou kapacitou 7000 metrov štvorcových museli pracovníci každú noc vychystať v priemere 600 objednávok a doručiť 3500 prepraviek pre zákazníkov. Každá prepravka bola individuálna – podľa toho, čo si odberateľ objednal. Znamenalo to, že rukami pracovníkov prešlo každú noc tisícky položiek, spolu takmer 40 ton ovocia a zeleniny. Všetky tieto položky boli zároveň ručne evidované do papierových dodacích listov, kde bola manuálne zapisovaná aj skutočná hmotnosť reálne dodaného tovaru. Následne tieto informácie z dodacích listov bolo potrebné ručne zadať do účtovného systému.

„Za posledné roky Lunys neustále rástol a naberal ďalších zákazníkov. Uvedomil sme si, že existujúce procesy skladovania a vychystávania tovaru sú už ďalej neudržateľné. Kapacita skladov aj ľudského potenciálu bola využitá na 100 percent,“ hovorí Rudolf Gavlas, zástupca riaditeľa spoločnosti Lunys. Z uvedeného stavu vzišla požiadavka nájsť a úspešne nasadiť riešenie, ktoré firme umožní radikálne zlepšiť produktivitu, a zároveň zachovať vysokú kvalitu dodaného tovaru a poskytovaných služieb.

Z vybraných ponúk riešení, ktoré do firmy prišli, si Lunys nakoniec vybral riešenie EMANS z dielne spoločnosti ANASOFT.

 

Rozhýbanie tovaru prinieslo riešenie problému

Na to, aby Lunys dodal čerstvý a krehký tovar pre klientov, ktorí sú nároční a očakávajú spoľahlivý dovoz kvalitného tovaru, nebolo možné klasické využitie automatizácie a robotizácie. Tovar, ktorý operátori naložia do prepravky pre kuchára v ktoromkoľvek hoteli, musí byť v stopercentnom stave aj po doručení a musí vyzerať dobre.

„Navrhované riešenie spočívalo v tom, že sa v sklade nebudú pohybovať operátori s prepravkami, ale treba rozhýbať samotný tovar. Základom sa stala digitalizácia celého procesu vychystávania prepraviek, vytvorenie jednotlivých vychystávacích pracovísk operátorov a dopravníkový pás, ktorý medzi nimi premiestňuje prepravky,“ približuje Peter Bílik, Emans Solution Designer spoločnosti ANASOFT APR.

Každý operátor má svoje stabilné miesto pri dopravníkovom páse a má pridelený vlastný sortiment tovaru, ktorý dopĺňa do príslušnej prepravky podľa elektronickej objednávky zobrazenej na displeji priamo na vychystávacom pracovisku. Súčasťou dopravníkového pásu je digitálna váha, ktorá doplnený tovar automaticky odváži.

Navrhnuté riešenie mohlo fungovať za predpokladu, že zdieľanie informácií medzi pracoviskami bude rýchlejšie ako preprava tovaru po samotnom dopravníkovom páse. K tomu EMANS vytvoril „sociálnu sieť“ tejto výrobnej prevádzky. „Všetky informácie a ich tok boli transformované do elektronickej podoby. Svoje vlastné digitálne dvojča (Digital Twin) má každá prepravka, každá skladová pozícia, každé pracovisko. Všetky tieto časti jednej siete navzájom komunikujú prostredníctvom EMANSu,“ hovorí Peter Bílik.

 

Zvýšenie produkcie bolo jedným z benefitov

Jednotlivé pracoviská v Lunyse sú vybavené PC, ktoré navzájom komunikujú, predávajú si informácie a celé je to ešte koordinované s dopravníkovým pásom, ktorý vie, ako má naložiť s každou konkrétnou prepravkou. Prevádzka Lunys v Bratislave po zavedení riešenia EMANS spracováva každý deň 800 objednávok s takmer 10 000 položkami po celom Západnom Slovensku. Denne vypravia 4000 prepraviek, čo predstavuje 50 ton ovocia a zeleniny.

„Po úprave procesu, zmene technológie a nasadení systému EMANS došlo k reálnemu zlepšeniu produktivity práce a k radikálnej úspore. Momentálne vychystáva tovar 10 operátorov 8-10 hodín, pričom predtým by sme na takýto objem objednávok potrebovali 20 operátorov,“ upozorňuje Rudolf Gavlas.

Ďalším benefitom pre spoločnosť Lunys bola radikálna zmena v potrebe zaškoľovania pracovníkov. Kým donedávna si vyžadovalo zaškolenie pracovníka niekoľko týždňov (orientácia v sklade, znalosť umiestnenia jednotlivých tovarov, rozlíšenie podobných typov, atď.), dnes je nový pracovník zaškolený za jeden deň. Vďaka jednoduchosti vychystávacieho procesu a vizualizácii všetkých potrebných informácií prostredníctvom terminálu sa zvládne nový pracovník na druhý deň po nástupe do práce plnohodnotne zapojiť do procesu.

Digitalizácia skladu a napojenie dopravníkového pásu na informačný systém boli výhodné aj pre samotných operátorov, ktorí tak majú uľahčenú prácu. To, že všetko funguje digitálne (žiadny papier s dodacími listami a objednávkami), poskytuje v správny čas, na správnom mieste správne informácie.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest