Automatika v cukrovinkách

Nárasty objemov výroby, zrýchľovanie pohybu tovaru, schopnosť efektívne a okamžite reagovať na požiadavku odberateľa, to sú len niektoré z faktorov, ktoré nahrávajú zapojeniu automatizácie v skladových procesoch.

Spoločnosť I.D.C. Holding snáď na Slovensku ani nie je potrebné predstavovať. Každý pozná obľúbené oblátky ako Horalka, Mila, Lina či Kávenky. Spoločnosť vznikla v roku 1992, závod v Seredi funguje už od roku 1953. I.D.C. Holding má v súčasnosti štyri výrobné závody, najväčší je práve v Seredi. Ďalšie sú v Trnave, Cíferi a Ilave. Firma mala vlani obrat 135 miliónov eur a zamestnáva 1300 ľudí. Ročný objem výroby predstavuje 39 000 ton.

 

Externé sklady neúmerne zvyšovali náklady

Každý výrobný závod má vlastný sklad, výrobky sa potom spoločnosť snaží centralizovať v Seredi. „Firma bola pôvodne nútená mať prenajaté aj externé sklady, pretože vlastné sklady nepostačovali. To samozrejme zbytočne zvyšovalo náklady,“ vysvetľuje Jozef Kolišťaník, technicko-investičný riaditeľ I.D.C. Holding. Spoločnosť mala k dispozícii 10 490 paletových pozícií, pričom až 4700 bolo v externých skladoch. Priemerný ročný obrat vyexpedovaných paliet predstavoval 170 000 paliet. Že skladovanie v externom prostredí bolo finančne náročné, dokumentuje i suma, ktorú ročne musela spoločnosť I.D.C. Holding vynaložiť – 400 000 eur. Ďalších 140 000 eur predstavovali náklady na presuny výrobkov z externých skladov.

Je len logické, že firma začala hľadať nové riešenie, ktoré by zahŕňalo i prípadnú automatizáciu či poloautomatizáciu. „Požiadavky na nový sklad hotových výrobkov boli jasné – maximálna kapacita skladov, zrušenie externých skladov (zrušenie prenájmu a nákladov na prepravu), komisionovanie paliet, vybavenie vychystávacími regálmi či vychystávací priestor,“ približuje Jozef Kolišťaník. Komisionovanie paliet prebieha iba pri dodávkach na Slovensko, pri exporte sa nerobí.

Firma zvažovala dve alternatívy – Radioshuttle v kombinácii s vychystávacími regálmi a Orbiter system, Radioshuttle a vychystávacie regály. „Po dôkladnom zvážení a porovnaní nákladov zvíťazila prvá alternatíva. Len rozdiel v investičných nákladoch predstavoval cca 3,6 milióna eur,“ hovorí Jozef Kolišťaník. Navyše je lacnejšie vybudovať paletové pozície v sklade s výškou 11 m s regálmi Radioshuttle, ako budovať sklad s výškou 22 m so systémom automatického zakladača Orbiter. Investičný pohľad hral jednoznačne v prospech vozíkov Radioshuttle.

 

Investičný pohľad v prospech BT Radioshuttle

Výstavbou regálového systému bola poverená spoločnosť Toyota Material Handling Slovensko. Spoločnosť je dodávateľom nielen manipulačnej techniky značiek Toyota a BT, ale aj regálových systémov či automatických a poloautomatických skladových zariadení.

„Pracovali sme s kvalifikovaným zákazníkom, ktorý má bohaté skúsenosti so skladovaním a manipuláciou. V začiatkoch našej spolupráce bol sklad pred dokončením, takže sme dostali pomerne presne zadefinované zadanie, našou úlohou teda bolo vyťažiť zo systému maximálnu kapacitu skladovania a efektivitu vyskladňovania pri daných podmienkach,“ konštatuje Stanislav Fukna, Logistic Solutions Manager spoločnosti Toyota Material Handling Slovensko.

Použitý systém má názov BT Radioshuttle a ide o systém skladovania s vysokou hustotou, bez použitia obslužných uličiek. Palety sú uložené na vodorovných nosníkoch v kanáloch regálového systému. Dopravu paliet vo vnútri regálového bloku zabezpečuje satelitný vozík, ktorý jazdí vo vodiacich profiloch umiestnených pod uloženými paletami tak, že paletu zospodu nadvihne a presunie na požadovanú pozíciu. Regálový blok má niekoľko podlaží, voľnosť pohybu satelitného vozíka je nezávislá od stupňa obsadenia ostatných kanálov. Preprava paliet mimo bloku je zabezpečená ľubovoľným vysokozdvižným vozíkom.

Satelitný vozík je ovládaný bezdrôtovým ovládačom z pozície operátora vysokozdvižného vozíka. Systém môže pracovať v režime FIFO – s odberom na opačnom konci kanála ako sa uskladňuje, alebo LIFO – s odberom na rovnakom konci kanála. Satelitný vozík je poháňaný energiou z bezúdržbových gélových batérií. Nabíjanie a výmena batérií je rýchla a jednoduchá operácia, kapacita batérie stačí na jednu pracovnú zmenu. Vozík má nosnosť 1,5 t.

 

Manipulácia v regálovom systéme je automatická

BT Radioshuttle vyžaduje menej vozíkov, menej vodičov a nepriamo vedie i k nižším škodám na tovare, pretože odpadá i nadbytočná manipulácia pri nezárobkových presunoch tovaru skladovaného v náhradnom režime alebo v náhradných priestoroch. Ostatné neselektívne systémy dosahujú využiteľnosť medzi 65-80 %, ale majú pritom mnoho ďalších čiastkových nevýhod. Selektívne systémy s prístupom ku každej palete ponúkajú logicky omnoho nižšiu využiteľnosť objemu skladu, a to približne 40-64 %. BT Radioshuttle vždy umožní ekonomicky najvýhodnejšie využitie nového skladu, maximálne navýšenie kapacity existujúcich priestorov a tiež vždy vedie k zníženiu prevádzkových nákladov.

„Všetka manipulácia v regálovom systéme je automatická. K obsluhe systému stačí pokojne len jediný vodič, ktorý riadi pohyb jedného alebo viacerých satelitných podvozkov, pracujúcich v regálovom systéme,“ približuje Stanislav Fukna. Pri bežnej manipulácii musí vodič vozíku vždy zájsť do regálového systému pre každú paletu zvlášť, odviezť ju a vrátiť sa pre ďalšiu. Obsluha Radioshuttlu nájde paletu vždy pripravenú na kraji skladového tunelu, a pracuje preto rýchlejšie a efektívnejšie.

 

Cukrovinkári sú pripravení na ďalšie rozšírenie

Výstavba nového skladu v spoločnosti I.D.C. Holding začala minulý rok a vďaka dobrým vzťahom so stavebnou firmou, mohli technici spoločnosti Toyota Material Handling začať s výstavbou regálového systému už počas stavby. Inštalácia regálových systémov tak prebehla v predstihu a bez žiadnych zásadných problémov.

Oživovanie a prechod na distribúciu z nových skladov hotových výrobkov začal 9. marca 2017. „Prechod trval celkovo tri týždne. Musím konštatovať, že to prebehlo bez akýchkoľvek problémov a obmedzení,“ konštatuje Jozef Kolišťaník.

Investícia naplnila očakávania spoločnosti I.D.C. Holding, nový centrálny sklad hotových výrobkov je v plnej prevádzke od začiatku apríla. „Vďaka tomu sme mohli zrušiť externé sklady v Ilave a v Seredi,“ pripomína Jozef Kolišťaník. Firma už teraz uvažuje nad ďalším rozšírením o ďalších 2380 m2, teda o 8100 paletových pozícii.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest