Obměna výroby zvýšila efektivitu ve skladování

Společnost MORA MORAVIA, která je členem skupiny Gorenje group, sídlí v nádherném prostředí Hlubočky – Mariánské Údolí u Olomouce. Firma vzhledem k obměně výroby potřebovala zefektivnit své skladové procesy. Bylo nutné nejen rozšířit a zmodernizovat sklad, ale i pořídit novou manipulační techniku.

Firma MORA MORAVIA sídlí v areálu, který má tradici již do roku 1825. Od roku 1827 se tam tavilo železo, prvním výrobkem pro domácnost byl v roce 1873 šicí stroj. V roce 1902 byla ve firmě zavedena patentovaná výroba kamen Meteor na tuhá paliva. Od roku 1908 se výroba rozšířila například o strojky na maso, mlýnky na mák či kukuřici a pračky. Výroba prvních plynových přístrojů pro domácnost byla zahájena v roce 1919 a v té době se začalo užívat i logo Mora. Postupně firma začala vyrábět sporáky a další produkty. „V rámci naší skupiny Gorenje group k nám byly přesunuty některé důležité výrobní projekty. Procházíme obměnou výroby, uvádíme na trh výrobky nové generace. Rozhodli jsme se pro komplexní řešení, které spočívalo v tom, že jsme se při změně nezaměřili jen na strojírenské technologie a záležitosti související s výrobou, ale i na skladování a logistiku,“ předesílá Tomáš Dohnal, vedoucí investičního oddělení společnosti MORA MORAVIA.

Nová generace sporáků – nové řešení logistiky

V červenci 2015 bylo rozhodnuto o tom, že firma bude vyrábět šestou generaci sporáků. „Pátá generace byl v podstatě facelift předchozího modelu, funkční části spotřebiče zůstaly tenkrát původní. Tentokrát bylo řečeno, že na sporáku nezůstane kromě několika položek z kategorie spojovacího materiálu nic původního, jedná se tedy o nejrozsáhlejší změnu za poslední čtvrtstoletí. Připravili jsme harmonogram náběhu nové výroby, s čímž souvisela spousta činností. Vloni tedy probíhala příprava. Už na podzim 2015 proběhlo objednání některých klíčových technologií, jejichž dodací termíny přesahují dvanáct měsíců. Po dodání následovalo testování. Právě teď do výroby po úspěšném vzorkování začínáme plánovat větší objemy výroby produktů nové generace,“ popisuje Tomáš Dohnal.

Jednou z nezbytných součástí celého projektu byla rekonstrukce a rozšíření původní skladové haly. YALE CZ byla společností MORA MORAVIA vybrána jako generální dodavatel manipulační techniky a regálového systému. Ve spolupráci s výrobcem regálů DEXION do nové skladovací haly dodala regálový systém, který obsluhuje systémový vozík YALE, typ MTC13LWB. Součástí dodávky byla instalace indukčního vedení. Současně se systémovým vozíkem bylo do provozu firmy MORA MORAVIA předáno osm čelních elektrických vozíků YALE ERP16VT s nosností 1600 kg pro obsluhu nových montážních linek a dva ručně vedené vysokozdvižné vozíky YALE MS16 pro pomocné vychystávání komponentů do výroby. „Všechny stroje, které byly dodány, patří k tomu nejlepšímu, co na trhu můžete najít. Jsme rádi a těší nás, že máme pozitivní zpětnou vazbu nejen od vedení firmy, ale i od samotných řidičů této techniky,“ uvádí Ivan Musil, výkonný ředitel společnosti YALE CZ.

Naprosto přesně definovat požadavky

YALE CZ, která zvítězila ve výběrovém řízení, byla pro společnost MORA MORAVIA od začátku vstřícným partnerem pro diskuse a získávání informací. „V oblasti průmyslové výroby se pohybujeme dlouho, ale podobné generační obměny se nedělají často. Z médií jsme měli spoustu informací, ale chtěli jsme takové řešení, které bude financovatelné a efektivní. Potřebovali jsme tedy zpětnou vazbu a nacenění, na základě kterého jsme si spočítali, co se nám vyplatí a co ne. Na základě debat s YALE CZ jsme specifikovali, co přesně chceme,“ vzpomíná Tomáš Dohnal.

Poté následovalo definování podmínek výběrového řízení. „Nemyslím si, že by firma YALE CZ měla jakoukoliv výhodu v tom, že s námi spolupracovala i na přípravě. Na technickém řešení s námi takto intenzivně spolupracovaly dvě firmy. Nabídka od YALE CZ byla nejvýhodnější, proto jsme ji rádi využili,“ konstatuje Tomáš Dohnal.

Nový systém skladování eliminoval ztrátové časy

V praxi se potvrdily původní předpoklady. Stav skladování je naprosto bezproblémový a plně vyhovující. Systémový vozík a nové regály přispěly k efektivitě logistiky. Modernizovaný sklad je centralizovaný. Původně bylo skladování řešeno v několika skladech, které byly dál od výrobní linky, což mělo vliv na čas logistických operací. „Výrobní pás je nutné zásobovat několikrát do hodiny a každá časová ztráta, byť jen minimální, se v celkovém součtu kumuluje. Podařilo se nám tedy odstranit zbytečné ztrátové časy,“ kvituje Tomáš Dohnal.

Nulové emise, žádná hlučnost

Ale to není všechno. „Od začátku jsme řešili různé technické specifikace a varianty. Zásobování výrobních linek je řešeno elektrickými vozíky, dříve byla manipulace z velké většiny zajišťována plynovými vozíky, které mají nevýhody související se spalovacím pohonem. Pracovníci firmy tedy oceňují, že elektrické vozíky nemají absolutně žádné emise a nejsou hlučné,“ doplňuje Jaromír Dostál, senior poradce společnosti YALE CZ.

Řidiči manipulační techniky oceňují rovněž skutečnost, že jednotlivé vozíky jsou citlivé na manipulaci a že mají menší poloměr otáčení, takže řidiči mají více prostoru pro vytáčení s paletami. „MORA MORAVIA je pro nás v regionu Moravy velmi významnou referencí, proto jsme rádi, že je zákazník s naší dodávkou spokojen,“ oceňuje Jaromír Dostál.

Slovo odborníka

„Díky modernizaci maximální využití prostoru“

Systémový vozík je v hale, kterou jsme modernizovali nejen technicky, ale došlo i k jejímu rozšíření. Zbourali jsme některé původní zdi a halu rozšířili a zvětšili i do výšky. V modernizovaném skladu jsme měli zájem o maximální využití prostoru. Zvolili jsme systémový vozík a indukční vedení. Kdybychom zvolili jakékoliv jiné řešení, nebylo by tolik efektivní, protože by znamenalo úbytek regálových pozic. Aktuální stav vyhovuje budoucímu provozu.

Tomáš Dohnal
vedoucí investičního oddělení
MORA MORAVIA

Text a foto: Petr Neckař
Článek původně vyšel v Systémech Logistiky 163 / červen 2017

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest