Pivovar Ottakringer používá nabíjecí techniku Fronius

Ottakringer je nejstarší pivovar ve Vídni. V nedávné době se rozhodl pro zařízení nové nabíjecí stanice vysokozdvižných vozíků. Na počátku byly důležité zejména dva požadavky: Stanice měla odpovídat platným bezpečnostním normám a zároveň zvýšit energetickou efektivitu. Společnost Fronius dodala dvanáct nabíjecích přístrojů Selectiva.

Stočeným pivem se ve špičce ve Vídni naloží až 60 nákladních automobilů denně. Zastřešená skladová plocha se rozkládá na 10 000 čtverečních metrech. V zájmu efektivní přepravy palet s plechovkami piva z bodu A do bodu B sází společnost Ottakringer na dvanáct elektrických manipulačních vozíků vyrobených společností STILL. Když se jednalo o otázku nabíjecí techniky, padlo rozhodnutí na Fronius. Společnost Ottakringer měla s tímto rakouským specialistou na nabíjení akumulátorů dobré zkušenosti již v minulosti: Její dceřiná firma Trinkservice, která se specializuje na skladové a přepravní služby, v létě 2015 vybavila pivovar Ottakringer nabíjecími přístroji Fronius. Od podzimu 2017 je ve společnosti Ottakringer v provozu dvanáct přístrojů Selectiva. Předem bylo rozhodnuto, že vybavení nabíjecí stanice musí splňovat vysoké standardy. „Pro nás bylo důležité, aby nová nabíjecí stanice od začátku vyhovovala všem předepsaným normám,“ vysvětluje Lukas Gröbl, vedoucí technických projektů ve společnosti Ottakringer.

Vyžadováno je například suché, nemrznoucí a studené prostředí, dostatečné větrání a zajištění protipožárních a protivýbušných opatření. Kromě toho musejí být dodrženy minimální vzdálenosti mezi jednotlivými nabíjecími místy a přístroji či bezpečná vzdálenost od skladových prostor potenciálně ohrožených požárem nebo výbuchem. Patří sem také nezbytné vybavení s vývěskami a bezpečnostním označením, jako jsou informační, varovné a zákazové tabule. Společnost Fronius koncipovala nabíjecí stanici společnosti Ottakringer od samého začátku tak, aby odpovídala veškerým kritériím zkoušky TÜV. Položila izolovanou robustní podlahovou krytinu s vybíjecí schopností, instalovala značky, dodržela požadované minimální vzdálenosti a umístila nabíjecí stanici tak, aby byla dobře dostupná a optimálně se odvětrávala.

Důležitou funkcí pro bezpečnost celé stanice je mechanizmus externí funkce nabíjecích přístrojů Start-Stop. S použitím této funkce mohou zaměstnanci společnosti Ottakringer vysokozdvižné vozíky jednoduše zapojit a odpojit, aniž by museli provádět jakákoli nastavení na přístroji. Funkce Start-Stop s řídicím kontaktem v nabíjecí zástrčce navíc brání nebezpečné tvorbě jisker, když zaměstnanec proces nabíjení přeruší předčasným vytažením konektoru. Nebezpečí exploze výbušného plynu, který vzniká při nabíjení, je tak téměř vyloučeno. Lukas Gröbl shrnuje i další výhody: „Dříve jsme měli nabíjecí přístroje rozmístěné po celém areálu. Dnes už máme jen jednu centrální nabíjecí stanici, ve které zaměstnanci nabíjejí vysokozdvižné vozíky přes noc. Tím je zajištěna ohromná úspora místa a získanou skladovou plochu můžeme využít lépe.“

Kromě toho jsou nové přístroje Selectiva vybaveny nabíjecím procesem Ri. Zatímco běžné postupy nabíjení probíhají podle pevně dané charakteristiky, řešení Fronius se řídí stářím, teplotou a stavem akumulátoru. Uživatelé tak mohou flexibilně nabíjet s různým napětím a kapacitou, a to vždy s individuální charakteristikou. Přístroje automaticky měří vnitřní odpor (Ri) připojeného akumulátoru a nabíjecí křivku vhodně přizpůsobí. Díky tomu nedochází k téměř žádnému přebití a akumulátory se nabíjejí podstatně šetrněji a hospodárněji.

Montáž zařízení trvala jen jeden den, a to bez omezení běžného provozu. Další rozšíření je ve společnosti Ottakringer již naplánováno: „Máme v úmyslu nasadit v budoucnu také výměnné akumulátory, aby se dostupnost naší flotily ještě zvýšila,“ říká Lukas Gröbl.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest