Projekt LOG-IN je nově vznikajícím projektem skupiny ATOZ Logistics.

Kdo jsme?
Zajišťujeme B2B komunikaci v oblasti logistiky, jsme součástí ATOZ Group. V Česku
i na Slovensku vydáváme nejčtenější logistický časopis, pořádáme nejvýznamnější konferenční
akce, informujeme prostřednictvím webových portálů a sociálních médií. Jsme
sekretáři důležitých profesních organizací. Pro logistický trh jsme tak prostředníkem,
mostem, nositelem praktických a aktuálních informací a know-how v oboru.

Jak pomáháme svým klientům?
Pro své klienty z logistického průmyslu zajišťujeme komunikaci vůči požadované cílové
skupině – logistikům ve výrobních a obchodních firmách a/nebo managementu logistických
a dopravních společností. Zprostředkováváme jim nové kontakty na našich logistických
konferencích navštěvovaných předními logistiky. Podporujeme jejich aktivity na
sociálních sítích. Posilujeme tak povědomí o značce a produktech, a díky tomu roste
jejich obchodní úspěch.